โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.nanpanya.com Thu, 14 Jun 2018 15:34:07 กิจกรรมวันไหว้ครู http://www.nanpanya.com/?name=news&file=readnews&id=36 http://www.nanpanya.com/http://www.nanpanya.com/icon/news_1528965245.jpg

กิจกรรมวันไหว้ครู

1528965245
ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนน่านปัญญานุกูล ครั้งที่ 5/2561 http://www.nanpanya.com/?name=news&file=readnews&id=35 http://www.nanpanya.com/http://www.nanpanya.com/icon/news_1528949308.jpg

ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนน่านปัญญานุกูล ครั้งที่ 5/2561

1528949308
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ http://www.nanpanya.com/?name=news&file=readnews&id=33 http://www.nanpanya.com/http://www.nanpanya.com/icon/news_1527763604.jpg

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล ได้เป็นประธานในการอบรมให้ความรู้กับคณะครู

1527763604
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ใส่บาตร http://www.nanpanya.com/?name=news&file=readnews&id=32 http://www.nanpanya.com/http://www.nanpanya.com/icon/news_1527763398.jpg

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา โดยนายสมพงษ์ อุ่ยใจ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล

1527763398
กิจกรรมวันวิสาขบูชา http://www.nanpanya.com/?name=news&file=readnews&id=31 http://www.nanpanya.com/http://www.nanpanya.com/icon/news_1527763180.jpg

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

1527763180
กิจกรรมอบรมระเบียบวินัยและมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ http://www.nanpanya.com/?name=news&file=readnews&id=30 http://www.nanpanya.com/http://www.nanpanya.com/icon/news_1527062640.jpg

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ได้จัดกิจกรรมอบรมระเบียบวินัยและมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีนางสาวนัฐพร ท้าวคำพุ
นิติกรชำนาญการ สังกัดสพป.น่านเขต1 เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ณ อาคารเรียนอนุบาล

1527062640
กิจกรรมอบรมการเงินและพัสดุให้กับคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โดยมีวิทยากรจากคลังจังหวัดน่านมาให้ความรู้ http://www.nanpanya.com/?name=news&file=readnews&id=29 http://www.nanpanya.com/http://www.nanpanya.com/icon/news_1527062489.jpg

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนน่านปัญญานุกูลได้จัดกิจกรรมอบรมการเงินและพัสดุให้กับคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โดยมีวิทยากรจากคลังจังหวัดน่านมาให้ความรู้

1527062489
จัดการสาธิตการสอนแนววอลดอร์ฟให้แก่คณะครูระดับชั้นมัธศึกษา ณ อาคารอนุบาล http://www.nanpanya.com/?name=news&file=readnews&id=28 http://www.nanpanya.com/http://www.nanpanya.com/icon/news_1527062271.jpg

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนน่านปัญญานุกูลได้จัดการสาธิตการสอนแนววอลดอร์ฟให้แก่คณะครูระดับชั้นมัธศึกษา ณ อาคารอนุบาล

1527062271
กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมอาคารอนุบาล http://www.nanpanya.com/?name=news&file=readnews&id=27 http://www.nanpanya.com/http://www.nanpanya.com/icon/news_1527062069.jpg

โรงเรียนน่านปัญญานุกูลจัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมอาคารอนุบาล

1527062069
สืบฮีตสานฮอยสระเกล้าดำหัวจุ้มสะหลีประเพณีปีใหม่เมือง http://www.nanpanya.com/?name=news&file=readnews&id=24 http://www.nanpanya.com/http://www.nanpanya.com/icon/news_1525049568.jpg

.เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และจัดกิจกรรม สืบฮีตสานฮอย สระเกล้า ดำหัว 

1525049568