ชื่อ - นามสกุล :นายสมพงษ์ อุ่นใจ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :0899469997
Email :ch@hotmail.com